گزارش تصویری شب ششم محرم98

گزارش تصویری شب ششم محرم98 – عکس مذهبی مراسم روضه هیئت لوا حیدر کرار علیه السلام شهر کرج,تصاویر مجالس باشکوه عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام استان البرز,سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید میثم مومنی,مداحی برادران کربلایی سید امیر حسینی,کربلایی حمید مشتاق,عکس بچه های واحد رسانه ..

IMG_4344
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4348
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4431
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4444
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4445
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4464
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4476
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4490
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4505
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4507
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4514
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4532
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4564
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4570
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4571
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
ویدئوی مداحی شب ششم محرم 98,روضه حضرت قاسم بن الحسن,سروباغ و چمن شمس جمال حسن,کربلایی سید امیر حسینی,حمید مشتاق,شاه وفاابالفضل مداح خردسال
IMG_4594
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4640
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
صوت مداحی شب ششم محرم98,روضه حضرت قاسم الحسن,سروباغ چمن شمس جمال حسن,در حریم قدس محرم زینب,به شلوغیه شبای جمعه تو قیامت آقا منو تنها نگزار
IMG_4675
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4698
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4737
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4765
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4772
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4807
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4818
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060803_765
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060806_229
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060816_371
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060819_570
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060827_301
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060830_137
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060835_635
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060837_755
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060839_854
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060846_226
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060849_114
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060858_537
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060901_199
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060906_350
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060911_233
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060914_743
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060923_789
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060925_260
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060927_944
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060929_736
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
صوت مداحی شب عاشورا محرم 98,روضه حضرت اباعبدالله حسین,داداشم میری و میره دلخوشی از دل من,چه بیکرانه ای چه دلبرانه ای چه عاشقانه ای,پناه حرم کجا داری میری بمون سپاه حرم,ای رفیق من پاره تن
IMG_20191002_060931_473
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060933_640
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
گزارش تصویری شب ششم محرم98,عکس مذهبی مراسم روضه هیئت لوا حیدر کرار شهر کرج,تصاویر مجالس باشکوه عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله
IMG_20191002_060935_999
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060939_122
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060941_093
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060943_221
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060945_131
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_060948_739
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061018_361
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061020_620
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061022_542
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061031_767
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061033_433
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061034_732
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061037_442
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061038_821
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061040_519
گزارش تصویری شب ششم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
گزارش تصویری شب ششم محرم98 – عکس مذهبی مراسم روضه هیئت لوا حیدر کرار علیه السلام شهر کرج
تصاویر مجالس باشکوه عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام استان البرز
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید میثم مومنی,مداحی برادران کربلایی سید امیر حسینی,کربلایی حمید مشتاق,عکس بچه های واحد رسانه ..
گزارش تصویری شب ششم محرم98 – عکس مذهبی مراسم روضه هیئت لوا حیدر کرار علیه السلام شهر کرج
تصاویر مجالس باشکوه عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام استان البرز
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید میثم مومنی,مداحی برادران کربلایی سید امیر حسینی,کربلایی حمید مشتاق,عکس بچه های واحد رسانه ..
Leva Heidar Karar Karaj, Seyed Amir Hoseini, بچه های کرج, تصاویر محرم, حجت الاسلام سید میثم مومنی, عکس مجلس روضه, مراسم هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام, هیئت کرج, کربلایی حمید مشتاق, کربلایی سید امیر حسینی, گزارش تصویری مراسم محرم
0 0 آراء
امتیاز
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
keyboard_arrow_up
0
با نوشتن نظرات خود از ما حمایت کنید ..x