گزارش تصویری شب پنجم محرم98

گزارش تصویری شب پنجم محرم98 – تصاویر مذهبی مراسم روضه هیئت لوا حیدر کرار علیه السلام شهر کرج,پرچم عزای امام حسین علیه السلام استان شهید پرور البرز,سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید میثم مومنی,مدیحه سرایی برادران کربلایی سید امیر حسینی,کربلایی حمید مشتاق,کربلایی علی منظمی,عکس عزاداری بچه های هیأت لواء ..

IMG_3600
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3617
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3628
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3640
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3647
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3695
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3699
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3739
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3750
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3771
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3782
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3794
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3803
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3807
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3825
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3848
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
ویدئوی مداحی شب پنجم محرم 98,روضه حضرت عبدالله بن حسن,کربلایی سید امیر حسینی,حمید مشتاق,آقای من مولای من الهم الجعل محیای من,آخر خطم علی منظمی
IMG_3868
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3877
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3897
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3899
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
گزارش تصویری شب پنجم محرم98,تصاویر مذهبی مراسم روضه هیئت لوا حیدر کرار شهر کرج,پرچم عزای امام حسین استان البرز,عکس عزاداری بچه های لواء ..
IMG_3902
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3931
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3952
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3963
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3989
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_3990
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4031
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4050
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4062
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4073
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4082
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4087
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4107
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_4110
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061044_470
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061046_576
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061048_522
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061050_957
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061052_167
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061054_504
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061056_035
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061058_341
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061100_064
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061101_222
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
صوت مداحی شب پنجم محرم 98,روضه حضرت عبدالله بن حسن,یه کم دووم بیار عمو دارم میام,حسن ماه شب تارم,کربلایی سیدامیرحسینی,حمیدمشتاق,علی منظمی
IMG_20191002_061104_317
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
ویدئوی مداحی شب تاسوعا محرم 98,روضه باب الحوائج حضرت اباالفضل العباس,تو حسین همه ای حتی اونی که تو گناهه,این خاک مقدس بین الحرمین است,من اباالفضلیم,آبروی دوعالم
IMG_20191002_061116_938
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061123_084
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061125_006
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061127_940
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
ویدئوی مداحی شب عاشورا محرم 98,روضه اباعبدالله,کربلایی سیدامیرحسینی,علی منظمی,پناه حرم,دامن کشان رفتی,شیب الخضیب خد التریب,شور ای رفیق من
IMG_20191002_061129_831
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061131_594
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061134_002
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061138_467
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061141_407
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061148_169
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061151_546
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061201_910
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061204_633
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061210_211
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061213_481
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061215_907
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061221_157
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061223_108
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061225_369
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061228_942
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
IMG_20191002_061234_056
گزارش تصویری شب پنجم محرم 98 هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام کرج
گزارش تصویری شب پنجم محرم98 – تصاویر مذهبی مراسم روضه هیئت لوا حیدر کرار علیه السلام شهر کرج,پرچم عزای امام حسین علیه السلام استان شهید پرور البرز
سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید میثم مومنی,مدیحه سرایی برادران کربلایی سید امیر حسینی,کربلایی حمید مشتاق,کربلایی علی منظمی,عکس عزاداری بچه های هیأت لواء ..
گزارش تصویری شب پنجم محرم98 – تصاویر مذهبی مراسم روضه هیئت لوا حیدر کرار علیه السلام شهر کرج,پرچم عزای امام حسین علیه السلام استان شهید پرور البرز
سخنران حجت الاسلام والمسلمین سید میثم مومنی,مدیحه سرایی برادران کربلایی سید امیر حسینی,کربلایی حمید مشتاق,کربلایی علی منظمی,عکس عزاداری بچه های هیأت لواء ..
Leva Heidar Karar Karaj, Seyed Amir Hoseini, بچه های کرج, تصاویر محرم, حجت الاسلام سید میثم مومنی, روضه حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام, مراسم هیئت لواء حیدر کرار علیه السلام, هیئت کرج, کربلایی حمید مشتاق, کربلایی سید امیر حسینی, کربلایی علی منظمی, گزارش تصویری مراسم محرم
0 0 آراء
امتیاز
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 دیدگاه
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
keyboard_arrow_up
0
با نوشتن نظرات خود از ما حمایت کنید ..x